FTQC-41-02肠杆菌科质控样品

原价:
会员价:

FTQC-38-01大肠埃希氏菌质控样品

原价:
会员价:

FTQC-36-01大肠埃希氏菌O157质控样品

原价:
会员价:

FTQC-40-01克罗诺杆菌杆菌质控样品

原价:
会员价:

FTQC-34-01双歧杆菌质控样品

原价:
会员价:

FTQC-39-01粪大肠菌群质控样品

原价:
会员价:

FTQC-35-01乳酸菌计数质控样品

原价:
会员价:

FTQC-41-01肠杆菌科质控样品

原价:
会员价:

FTQC-14-04蕈状芽胞杆菌质控样品

原价:
会员价:

FTQC-04-01沙门氏菌质控样品

原价:
会员价:

FTQC-07-01副溶血弧菌质控样品

原价:
会员价:
批量搜索 关闭
可以通过产品编号批量检索,每行一个。